Zrušení ordinace v Rokytnici

24.08.2021 09:52

Ordinace v Rokytnici byla od 01.07.2021 zrušena. Pacienti budou i nadále ošetřováni v ordinaci v Předmostí.

Nutnost objednání telefonicky, SMS, mailem trvá i nadále.